Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) báo lãi quý 3 gần gấp 4 lần cùng kỳ nhờ cơ cấu lại sản phẩm và chi phí

CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (mã chứng khoán HNF) công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 trong đó ghi nhận doanh thu thuần đạt 439 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nhờ chi phí vốn giảm sâu hơn, đến 21 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 130 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 29,7%.

Trừ các loại chi phí, quý 3 Thực phẩm Hữu Nghị còn lãi sau thuế 19,5 tỷ đồng, gấp 3,6 lần lợi nhuận đạt được trong quý 3 năm ngoái.

Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) báo lãi quý 3 gần gấp 4 lần cùng kỳ nhờ cơ cấu lại sản phẩm và chi phí - Ảnh 1.

You may also like...