Thiếu vật liệu làm đường cao tốc Bắc – Nam: Vướng cơ chế đặc thù

Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 gồm 11 dự án thành phần, trong đó có 8 dự án đầu tư công và 3 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP).

Thiếu vật liệu làm đường cao tốc Bắc - Nam: Vướng cơ chế đặc thù - Ảnh 1.

You may also like...