Thị giá quanh vùng 32.000 đồng/cp, Xây dựng Hòa Bình (HBC) phát hành hơn 3 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán HBC) thông báo phát hành cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Theo đó Xây dựng Hòa Bình dự kiến phát hành 3,25 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ phát hành 1,34%. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ 12/1 đến 20/1/2022.

Trên thị trường cổ phiếu HBC đang tăng mạnh từ đầu năm 2021 đến nay, hiện giao dịch quanh mức 32.300 đồng/cổ phiếu. Tạm tính với thị giá này, số cổ phiếu ESOP mà Xây dựng Hòa Bình phát hành có giá trị khoảng 105 tỷ đồng.

Thị giá quanh vùng 32.000 đồng/cp, Xây dựng Hòa Bình (HBC) phát hành hơn 3 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng - Ảnh 1.

You may also like...