Thanh toán qua mobile tiếp tục tăng gấp hơn 2 lần trong năm 2020

Theo số liệu được ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mới đây, trong năm 2020, NHNN đã cùng với các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM). 

Theo đó, TTKDTM và thanh toán dịch vụ công trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh, đặc biệt là thanh toán qua điện thoại di động; việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào lĩnh vực thanh toán và phát triển ngân hàng số có sự phát triển mạnh mẽ. 

Đến cuối tháng 11 năm 2020, số lượng giao dịch thanh toán qua điện thoại di động đạt hơn 1.044 triệu giao dịch với giá trị đạt gần 10,9 triệu tỷ đồng, tăng 118,5% về số lượng và 121% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, số lượng giao dịch thanh toán qua Internet đạt gần 421,8 triệu giao dịch với giá trị đạt hơn 24,6 triệu tỷ đồng, tăng 10,8% về số lượng và 24,4% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm 2019…

Như vậy giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2020 bất chấp dịch Covid-19. Đáng chú ý hơn, đà tăng cao hơn nhiều so với dự đoán sau khi thị trường ghi nhận năm 2019 đã tăng trưởng rất mạnh với thanh toán qua mobile tăng 210% còn qua kênh internet tăng 64% về lượng, 37% về giá trị.

You may also like...