Thái Nguyên tìm nhà đầu tư dự án khu đô thị hơn 900 tỷ đồng

Mới đây, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Thắng Lợi.

Cụ thể, dự án có diện tích khoảng 19,71 ha, được thực hiện tại phường Thắng Lợi, TP. Sông Công, Thái Nguyên. Có tổng mức đầu tư dự án khoảng 918 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện hơn 800 tỷ đồng, còn lại là chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng. Vốn đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Sơ bộ tiền nộp sử dụng đất dự kiến là hơn 151 tỷ đồng, giá sàn nộp ngân sách nhà nước gần 17,5 tỷ đồng.

Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà đầu tư từ quý IV/2021. Thời gian thực hiện hợp đồng từ năm 2022 đến 2024. Theo đó, UBND TP. Sông công sẽ thực hiện lựa chọn nhà đầu tư.

You may also like...