Thái Nguyên dự kiến quy hoạch 4 khu công nghiệp hơn 1.300ha

Cụ thể, liên quan đến việc phát triển các khu công nghiệp, tỉnh dự kiến giữ nguyên 7 khu công nghiệp đã được phê duyệt, gồm Khu công nghiệp Sông Công I (TP Sông Công); Khu công nghiệp Điềm Thuỵ (huyện Phú Bình và TX Phổ Yên); Khu công nghiệp Nam Phổ Yên (TX Phổ Yên); Khu công nghiệp Yên Bình (TX Phổ Yên); Khu công nghiệp Sông Công II (TP Sông Công); Khu công nghiệp Phú Bình (huyện Phú Bình) và Khu công nghiệp Quyết Thắng (TP Thái Nguyên). 

Theo đó, điều chỉnh lại diện tích Khu A của Khu công nghiệp Điềm Thuỵ từ 180 ha lên 191,1 ha và mở rộng Khu công nghiệp Nam Phổ Yên từ 120 ha lên 263 ha.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ quy hoạch bổ sung 4 khu công nghiệp với tổng diện tích 1.322 ha. Cụ thể, gồm: Khu công nghiệp Yên Bình 2 (huyện Phú Bình và TX Phổ Yên) diện tích 300 ha; Khu công nghiệp Phú Bình 3 (huyện Phú Bình) diện tích 300 ha; Khu công nghiệp Thượng Đình (huyện Phú Bình) diện tích 130 ha và Khu công nghiệp với diện tích 592 ha nằm trong Khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ phía Tây thị xã Phổ Yên (tổng diện tích 789 ha).

Trong giai đoạn 2021 – 2030, Thái Nguyên không quy hoạch phát triển khu công nghệ cao. Để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, tỉnh cho biết sẽ khuyến khích và hướng các doanh nghiệp đầu tư tập trung tại Khu CNTT Yên Bình (TX Phổ Yên và huyện Phú Bình) hoặc KCN Phú Bình (huyện Phú Bình). 

Do đó, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh này sẽ phát triển và mở rộng 11 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 3.873 ha (bao gồm 7 khu công nghiệp đã phê duyệt và 4 khu công nghiệp bổ sung). Tính thêm Khu CNTT Yên Bình (diện tích 548 ha) thì tổng diện tích các khu công nghiệp của tỉnh gần 4.421 ha.

You may also like...