Taseco Air, chủ khách sạn À la Carte Đà Nẵng và chuỗi nhà hàng Lucky tại sân bay báo lỗ quý 1/2021

CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco Air – mã AST) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2021. 

Theo đó, doanh thu hợp nhất quý này của AST đạt 58,3 tỷ đồng, giảm 70,3% cùng kỳ năm trước, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh còn hơn 27% trong khi cùng kỳ năm trước đạt hơn 47%.

Doanh thu tài chính của AST cũng giảm mạnh, đạt gần 3 tỷ đồng trong quý 1/2021, trong khi cùng kỳ năm trước con số này hơn 12,8 tỷ đồng.

Mặc dù tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, Taseco Air bị lỗ từ hoạt động kinh doanh 31,8 tỷ đồng trong quý 1/2021.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế quý này của Taseco Air ghi nhận âm 31,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 20 tỷ đồng.

Taseco Air, chủ khách sạn À la Carte Đà Nẵng và chuỗi nhà hàng Lucky tại sân bay báo lỗ quý 1/2021 - Ảnh 1.

You may also like...