Tập đoàn F.I.T triển khai phương án phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cp

CTCP Tập đoàn F.I.T (mã chứng khoán FIT) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động có thu tiền.

Theo đó Tập đoàn F.I.T dự kiến phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP. Tỷ lệ phát hành 3,14%. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến huy động 80 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến tháng 7 hoặc tháng 8/2021, sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của UBCKNN.

Đối tượng phát hành là cán bộ, nhân viên/người lao động trong Công ty và các công ty thành viên của Công ty theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ban hành. Người lao động không được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Trên thị trường, cổ phiếu FIT tăng từ mức 9.780 đồng/cp hồi giữa tháng 5 vừa qua lên mức 18.150 đồng/cp vào hồi đầu tháng 7, tăng gần 86% trong vòng chưa đầy 2 tháng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/7 cổ phiếu FIT giảm sàn về mức 15.500 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên vẫn cao gấp rưỡi mức giá chào bán cổ phiếu ESOP.

Tập đoàn F.I.T triển khai phương án phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cp - Ảnh 1.

You may also like...