Tập đoàn Đại Dương (OGC) đặt kế hoạch lợi nhuận giảm mạnh 45% trong năm 2022

CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) vừa công bố chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu công ty mẹ dự kiến 56 tỷ đồng, giảm 39% so với năm 2021. Tương ứng, lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ đạt 34,5 tỷ đồng – chưa đến 1/3 con số dự kiến thực hiện năm 2021.

Về chỉ tiêu hợp nhất, doanh thu dự tăng 87% lên 956 tỷ đồng, LNST ngược lại giảm 45% chỉ còn 39 tỷ đồng.

Tập đoàn Đại Dương (OGC) đặt kế hoạch lợi nhuận giảm mạnh 45% trong năm 2022 - Ảnh 1.

You may also like...