Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) ước đạt 94.600 tỷ đồng doanh thu sau 9 tháng

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành SXKD tháng 10/2021, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin – TKV) ước tính doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 đạt 94.600 tỷ đồng (~ 4,1 tỷ USD), tăng gần 1% tương ứng tăng 576 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. 

Sau 9 tháng, Vinacomin đã nộp ngân sách nhà nước khoảng 13.200 tỷ đồng, giảm 16% so với 9 tháng đầu năm 2020.

So với kế hoạch doanh thu đề ra cho cả năm 123.880 tỷ đồng, Vinacomin hoàn thành được hơn 76% mục tiêu. Phía Tập đoàn cho biết, các chỉ tiêu sản xuất chính của tập đoàn sau ba quý đầu năm đạt khoảng 75% – 84% kế hoạch năm.

Cụ thể, tính đến hết tháng 9 Vinacomin sản xuất được 29,67 triệu tấn than, đạt 77% kế hoạch năm, tiêu thụ đạt 33,23 triệu tấn than, tương ứng 79% kế hoạch năm. Sản xuất Alumin quy đổi 1,09 triệu tấn trong khi tiêu thụ hơn 988 nghìn tấn. Về sản xuất điện, Tập đoàn đạt sản lượng 7,66 tỷ kWh, đạt 76% mục tiêu cả năm. Trong khi đó mảng hoá chất và vật liệu nổ công nghiệp ghi nhận lượng sản xuất đạt 62 nghìn tấn, tương đương 86% kế hoạch.

Trước đó, Vinacomin đã công bố kết quả 6 tháng đầu năm với doanh thu ước đạt hơn 66.000 tỷ đồng. Như vậy, tính riêng trong quý 3/2021, doanh thu của Tập đoàn đạt khoảng 28.600 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ.

Sang tháng 10, Tập đoàn đã lên kế hoạch sản xuất 3 triệu tấn than nguyên khai và tiêu thụ 3,2 triệu tấn than, sản xuất 130.000 tấn Alumina; 9.300 tấn tinh quặng đồng, đồng tấm 2.500 tấn, kẽm thỏi 1.000 tấn; sản xuất điện 938 triệu Kwh.

You may also like...