Tập đoàn Bảo Việt trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ gần 9%, kế hoạch chi 3.800 tỷ đồng tăng vốn cho công ty thành viên

Ngày 29/6, Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, tổng kết một năm kinh doanh đồng thời biểu quyết thông qua các báo cáo kiểm toán trong năm 2020 và kế hoạch phát triển năm 2021.

Bước sang năm 2021, cổ đông BVH đã biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 thận trọng với tổng doanh thu công ty mẹ kỳ vọng đạt 1.510 tỷ đồng, tăng trưởng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi các khoản chi phí, Bảo Việt đặt mục tiêu thu lãi của công ty mẹ 1.030 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện năm 2020. 

Về kế hoạch chia cổ tức năm 2021, BVH dự kiến sẽ sử dụng hết phần lãi sau thuế để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt sau khi đã trích lập quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khen thưởng.

Riêng trong quý I/ 2021, BCTC hợp nhất đã kiểm toán của Bảo Việt ghi nhận mức tổng doanh thu hợp nhất đạt 11.959 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 499 tỷ đồng, tăng mạnh gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu được đóng góp bởi diễn biến tích cực của thị trường tài chính, bảo hiểm và chứng khoán.

Chi tiết hơn, tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ đạt hơn 8.800 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 2.845 tỷ đồng với mức doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.464 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ gần 9%, kế hoạch chi 3.800 tỷ đồng tăng vốn cho công ty thành viên - Ảnh 1.

You may also like...