Startup phải định giá thế nào để không bị nói là ‘ngáo giá’?

Câu hỏi: Tôi có một startup và dự định gọi vốn trong thời gian tới. Khi xem một số chương trình về khởi nghiệp, tôi thấy các startup thường bị chê là “ngáo giá”. Vậy startup nên làm thế nào để định giá chính xác nhất?

Dưới đây là phần tư vấn của đại diện quỹ Nextrans tại Việt Nam và ThinkZone Ventures:

Bị nói “ngáo giá” vì đưa định giá thiếu căn cứ

Startup phải định giá thế nào để không bị nói là ngáo giá? - Ảnh 1.

You may also like...