SSI phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI) vừa thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, SSI dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP, chiếm 1,018% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 10/2 đến ngày 22/2/2022. Số cổ phiếu trên chào bán chỉ được chuyển nhượng 50% sau 2 năm và 50% còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành. 

Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 78% so với thị giá hiện tại của SSI là 45.700 đồng/cp. Theo SSI, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung thêm vốn lưu động cho ông ty.

Thông tin liên quan, HĐQT SSI vừa công bố Nghị quyết về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phần chào bán tối đa là gần 995 triệu đơn vị với giá dự kiến 15.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 2 cổ phiếu có quyền mua 1 cổ phiếu mới, vốn điều lệ của SSI dự kiến tăng lên mức 14.921 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, SSI ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý 4/2021 đạt lần lượt 2.681 tỷ đồng và 1.264 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ vào mức 1.012 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm, Công ty ghi nhận tổng doanh thu 7.773 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.327 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 72% và 113% so với cùng kỳ năm 2020.

Các lĩnh vực kinh doanh đều ghi nhận kết quả kinh doanh tốt, trong đó dịch vụ chứng khoán, nguồn vốn và kinh doanh tài chính cũng như hoạt động đầu tư là các lĩnh vực có đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu của Công ty.

https://cafef.vn/ssi-phat-hanh-10-trieu-co-phieu-esop-voi-gia-10000-dong-cp-20220210091931637.chn

You may also like...