Sonadezi Long Thành (SZL) chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%

Ngày 13/9 tới đây CTCP Sonadezi Long Thành (mã chứng khoán SZL) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 3.000 đồng. Thời gian thanh toán 30/9/2021.

Năm 2020 không có nhiều biến động về kết quả kinh doanh đối với Sonadezi Long Thành. Doanh thu giảm nhẹ 3,2% so với cùng kỳ, còn 359 tỷ đồng. Tuy vậy lợi nhuận sau thuế vẫn đi ngang, đạt hơn 102 tỷ đồng, trong đó riêng doanh thu từ hoạt động tài chính đạt gần 45 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu của công ty, mảng cho thuê nhà xưởng vẫn đóng góp tỷ trọng lớn nhất với gần 36%, tương ứng mang về 129 tỷ đồng. Còn lại là từ kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh nước, bán đất nền và các hoạt động khác.

Tính đến 31/12/2020 Sonadezi Long Thành còn 237 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 135 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 4 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Công ty cũng đã mua vào hơn 1,8 triệu cổ phiếu quỹ.

Trên thị trường cổ phiếu SZL đang giao dịch quanh vùng giá 55.000 đồng/cổ phiếu, thanh khoản ổn định với hàng ngàn đến hàng chục ngàn cổ phiếu khớp lệnh mỗi phiên.

Sonadezi Long Thành (SZL) chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% - Ảnh 1.

You may also like...