SHB đặt mục tiêu tăng 70% lợi nhuận trong năm nay

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 70% so với năm 2020.

Trong năm 2020, SHB lợi nhuận trước thuế 3.268 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2019. Kế hoạch tăng trưởng 70% trong năm 2021 tương đương mục tiêu năm nay là 5.555 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết, kế hoạch trên được xây dựng dựa trên nền tảng tăng trưởng vững chắc nhiều năm qua. Trong suốt 10 năm gần đây, năm nào ngân hàng cũng đạt và vượt kế hoạch kinh doanh. Đặc biệt, hết năm 2020, SHB đã khép lại quá trình sáp nhập Habubank, cơ bản hoàn tất các tồn đọng của đề án sáp nhập với kết quả kinh doanh ấn tượng đó là lợi nhuận cao nhất trong 10 năm trong khi tỷ lệ nợ xấu thấp nhất 10 năm. Đây được đánh giá là một trong những động lực to lớn góp phần thúc đẩy sự chuyển mình mạnh mẽ của ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, năm 2020 SHB còn hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II thông qua đáp ứng yêu cầu của Thông tư 41, Thông tư 13; hình thành trụ cột an toàn cho giai đoạn tăng trưởng hiệu quả, chất lượng theo chiến lược kinh doanh tiếp theo. Ngân hàng đồng thời hoàn thành tăng vốn lên hơn 17.500 tỷ đồng thông qua chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu mới, giúp củng cố thêm nền tảng để phát triển.

Trên thị trường chứng khoán, SHB luôn duy trì trong nhóm ngân hàng có thanh khoản tốt nhất. Hiện cổ phiếu của ngân hàng ở quanh vùng 16.000 đồng, vốn hóa thị trường đạt hơn 27.700 tỷ.

You may also like...