Seaprodex (SEA): Quý 3 lãi kỷ lục 162 tỷ đồng, gấp gần 16 lần cùng kỳ

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Seaprodex, mã chứng khoán: SEA) đã công bố báo cáo tài chính tổng hợp quý 3/2021 với doanh thu thuần giảm mạnh hơn 1 nửa so với cùng kỳ xuống còn 22,2 tỷ đồng. Mặc dù chi phí giá vốn đã giảm mạnh hơn ở mức 59%, song lợi nhuận gộp vẫn giảm mạnh 32,5% xuống mức 7,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong kỳ Thủy sản Việt Nam thu về 160,7 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng mạnh so với con số 3,8 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái trong đó khoản cổ tức, lợi nhuận được chia ghi nhận tới 156,9 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí tài chính chỉ ghi nhận gần 20 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước không phát sinh.

Kết quả SEA lãi sau thuế 162,2 tỷ đồng, cao gấp 15,5 lần quý 3/2020 – Đây cũng là mức lợi nhuận cao kỷ lục của SEA trong lịch sử hoạt động.

Thủy sản Việt Nam (SEA): Quý 3 lãi kỷ lục 162 tỷ đồng, gấp gần 16 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

You may also like...