SeABank và những bước đột phá từ hệ sinh thái toàn diện

Nhằm tạo nên hệ sinh thái đa dạng, SeABank đã thúc đẩy hợp tác chiến lược và toàn diện với các tập đoàn, tổng công ty với mạng lưới hơn 30 triệu khách hàng tiềm năng, ví dụ như: Tập đoàn BRG, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), Prudential Việt Nam, Tổng công ty Du lịch Hà Nội (HanoiTourist)… Đây chính là nền tảng quan trọng để SeABank mở rộng thị phần, tăng cường bán chéo sản phẩm dịch vụ, phát triển khách hàng mới.

SeABank và những bước đột phá từ hệ sinh thái toàn diện - Ảnh 1.

You may also like...