Sao Mai Group (ASM) báo lãi sau thuế 705 tỷ đồng cả năm, tăng 23% so với cùng kỳ

CTCP Tập đoàn Sao Mai (Sao Mai Group – mã chứng khoán ASM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và kết quả kinh doanh cả năm 2021.

Tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 2.725 tỷ đồng, giảm 25,5% so với 3.660 tỷ đồng đạt được trong quý 4/2020. Tỷ lệ giảm chi phí vốn cao hơn, đến 27,4% nên dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 340 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính đạt gần 64 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm được 42 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 97 tỷ đồng, trong đó phần lớn là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng giảm 13 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 57 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 23 tỷ đồng, xuống còn gần 46 tỷ đồng.

Kết quả, quý 4 Sao Mai Group đạt gần 207 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế tăng 25,8% so với cùng kỳ, lên 180 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 135 tỷ đồng.

Sao Mai Group (ASM) báo lãi sau thuế 705 tỷ đồng cả năm, tăng 23% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

You may also like...