Sacombank cho thôi nhiệm một Phó Tổng giám đốc

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank – STB) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành.

Cụ thể, HĐQT Sacombank đã quyết định cho ông Phan Quốc Huỳnh thôi chức vụ Phó Tổng giám đốc Sacombank kể từ ngày 2/3/2020 theo nguyện vọng cá nhân. Ông Huỳnh đã có 3 năm gắn bó với ngân hàng, kể từ ngày 25/7/2017.

Trước đó không lâu, vợ ông Phan Quốc Huỳnh bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán. Cụ thể, bà Trần Thị Xuân – vợ ông Huỳnh đã mua 14.000 cổ phiếu và bán 14.000 cổ phiếu STB của Sacombank từ ngày 21/8/2019 đến ngày 27/8/2019, mua 20.000 cổ phiếu STB ngày 2/9/2019 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM về việc dự kiến giao dịch.

Như vậy, Ban điều hành của Sacombank hiện có 12 Phó Tổng Giám đốc và bà Nguyễn Đức Thạch Diễm đang là Tổng Giám đốc.

You may also like...