Rạng Đông Holdings (RDP): Lên kế hoạch chào bán 20 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp

CTCP Rạng Đông Holdings (RDP) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021, thông qua kế hoạch doanh thu 2.170 tỷ đồng, giảm 21% so với năm 2020. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế dự tăng mạnh lên 71 tỷ đồng, cao gấp 8 lần năm ngoái.

Dù chỉ tiêu lãi đột biến, ban lãnh đạo cho biết kế hoạch dựa trên nguyên tắc thận trọng, có khả năng thực hiện được trong tình hình Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Kết thúc quý 1/2021, RDP đạt doanh thu 551 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế hơn 13 tỷ đồng, gấp 5,7 lần cùng kỳ.

Đáng chú ý, Đại hội cũng thông qua kế hoạch chào bán 20 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 30% vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược. Mục đích nhằm tăng vốn lưu động, tăng khả năng cạnh tranh, tăng năng lực tài chính, tăng vốn cho hoạt động đầu tư. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến tăng lên 676 tỷ đồng.

Giá chào bán và thời điểm được uỷ quyền cho HĐQT quyết định nhưng tổng giá trị phát hành dự kiến không thấp hơn 200 tỷ đồng, tương đương mức giá chào bán không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cp.

Song song, RDP còn huy động 700 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm. Lãi suất do HĐQT quyết định dựa theo tình hình thị trường.

Rạng Đông Holdings (RDP): Lên kế hoạch chào bán 20 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp - Ảnh 1.

You may also like...