Quyền Chủ tịch Viettel: ‘Tôi hy vọng có lời giải cho mục tiêu kép ở Viet Solutions 2021’

Viet Solutions 2021 có nhiều điểm mới so với năm 2020 mà một trong số đó là tìm kiếm cả những ý tưởng cho sản phẩm/ứng dụng CNTT. Lý do của sự thay đổi này là gì?

Năm trước Viet Solutions muốn tìm kiếm những giải pháp, sản phẩm cụ thể, thậm chí là những sản phẩm đã thành hình rồi. Nhưng sau khi cùng nhau sử dụng những sản phẩm đó, chúng tôi nhận thấy những sản phẩm do các doanh nghiệp nhỏ phát triển thường không được hoàn thiện lắm vì họ không đủ điều kiện để phát triển nó.

Quyền Chủ tịch Viettel: ‘Tôi hy vọng có lời giải cho mục tiêu kép ở Viet Solutions 2021’ - Ảnh 1.

You may also like...