PVX: Lỗ luỹ kế vượt vốn với 3.985 tỷ đồng, kiểm toán từ chối kết luận với BCTC do vướng mắc tại một loạt vấn đề

Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) vừa công bố BCTC hợp nhất soát xét bán niên, ghi nhận doanh thu 997 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với số tự lập. Tuy nhiên, việc đánh giá lại một số khoản trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi, lợi nhuận chưa thực hiện, các khoản đầu tư tài chính của một số đơn vị thành viên theo chuẩn mực kế toán và Chế độ tài chính hiện hành, PVX ghi nhận lỗ ròng 30 tỷ đồng – giảm hơn một nửa so với con số lỗ ròng 71 tỷ trong BCTC tự lập.

Tính đến cuối quý 2/2021, PVX đã lỗ luỹ kế 3.985 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ. Được biết năm 2021, PVX đặt mục tiêu đạt 1.383 tỷ đồng doanh thu, giảm 15% so với con số thực hiện 2020 và không đặt kế hoạch lợi nhuận.

Đáng chú ý, đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra kết luận đối với BCTC soát xét hợp nhất giữa niên độ 2021 của PVX do không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp cho loạt vấn đề. Bao gồm:

(1) PVX có lỗ luỹ kế đến 30/6/2021 lên đến gần 3.985 tỷ đồng, nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn khoảng 865 tỷ đồng. Công ty còn đang thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn. Các khoản nợ quá hạn thanh toán của PVX chủ yếu bao gồm số dư gốc vay khoảng 642 tỷ đồng. Theo kiểm toán, các yếu tố này dẫn tới nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động của PVX.

Mặt khác, khả năng hoạt động liên tục của PVX phụ thuộc vào kế hoạch thu hồi các khoản công nợ, tái cơ cấu các khoản đầu tư, hoàn thành và quyết toán các công trình dở dang để thu hồi tiền, các hỗ trợ tài chính từ các cổ đông và chủ nợ. Do đó, kiểm toán không thể xác định liệu báo cáo tài chính hợp nhất này được lập với giả định PVX sẽ tiếp tục hoạt động liên tục có phù hợp hay không.

(2) Trong tháng 5/2021, PVX không còn nắm giữ quyền kiểm soát tại công ty con là CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) thông qua quyền chi phối các chính sách và hoạt động của Petroland, và khoản đầu tư vào đơn vị này được phân loại thành khoản đầu tư vào công ty liên kết. Trong khi đó, BCTC của Petroland chưa được kiểm toán và công ty cũng chưa xử lý các vấn đề kiểm toán viên ngoại trừ tại báo cáo tài chính năm 2019 và 2020.

(3) Các công ty con của PVX gồm CTCP Phát triển Đô thị Dầu khí, CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình, CTCP Xây dựng Dầu khí Bình Sơn được hợp nhất với tổng tài sản khoảng 876 tỷ đồng, nợ phải trả 551 tỷ đồng, lỗ sau thuế gần 21 tỷ đồng. Kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về các số liệu báo cáo tài chính của các công ty này.

(4) PVX có số dư khoản cho CTCP Khách sạn Lam Kinh vay để hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh với số tiền 200 tỷ đồng và số dư dự phòng trích lập cho khoản phải thu này là 124 tỷ đồng. Kiểm toán không thể thu thập được các bằng chứng thích hợp liên quan đến giá trị có thể thu hồi của khoản phải thu về cho vay này.

(5) PVX có số dư hàng hoá bất động sản của CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình gồm công trình chung cư dự án Khách sạn Dầu khí Thái Bình với giá trị ghi sổ hơn 36 tỷ đồng. PVX chưa đánh giá được sự suy giảm giá trị cũng như chưa ước tính giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho này.

(6) Số dư chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang của dự án nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 có giá gốc lần lượt là 245 tỷ đồng và 26 tỷ đồng. PVX đang làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để xem xét điều chỉnh giá trị phát sinh chưa lường hết của dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và để nghiệm thu, quyết toán chi phí của PVX thực hiện tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1. 

(7) Số dư hàng tồn kho của công ty con là CTCP Dầu khí Đông Đô bao gồm công trình Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện Sông Hậu 1, Chung cư Trần Anh – Long An và thi công nhà đa năng quận 1 với tổng giá trị thi công dở dang là 64 tỷ đồng. Kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến giá trị thuần có thể thực hiện được của các công trình thi công dở dang này.

(8) Số dư chi phí xây dựng cơ bản dở dang bao gồm các dự án đã tạm ngưng thi công từ các năm trước là dự án Khu đô thị Đại học Dầu khí và dự án Khu công nghiệp Dầu khí Tiền Giang với số tiền gần 6 tỷ đồng. Kiểm toán không thể thu thập được các bằng chứng thích hợp liên quan đến khả năng mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai của các dự án này.

(9) PVX có một số khoản góp vốn vào đơn vị khác với tổng giá trị ghi sổ và tổng giá trị dự phòng cho các khoản đầu tư này lần lượt là 50 tỷ đồng và 18 tỷ đồng. PVX chưa đánh giá được hết sự suy giảm giá trị của các khoản đầu tư này.

(10) Liên quan đến số dư khoản đầu tư góp vốn của CTCP Dầu khí Đông Đô vào dự án Tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ siêu thị và văn phòng làm việc tại số 28 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (dự án Dolphin Plaza) là khoảng 37 tỷ đồng. Kiểm toán cũng không thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng thích hợp để đánh giá liệu có cần thiết phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này hay không do dự án Dolphin Plaza chưa bán được hết các căn hộ và chưa được quyết toán để phân chia kết quả đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký kết.

Phía Công ty cho biết, để khắc phục khó khăn và giảm lỗ luỹ kế, thời gian tới sẽ quyết liệt điều hành thi công trên tất cả các công trình, dự án mà PVX thực hiện. Công ty cũng tích cực tiếp thị, đấu thầu để tìm kiếm và bổ sung nguồn việc.

You may also like...