PMI của Việt Nam tăng 4 tháng liên tiếp, cao hàng đầu châu Á nhưng có nằm ngoài tác động của khủng hoảng Ukraine?

Thống kê của IHS Markit, PMI của Việt Nam trong tháng 2 đạt 54,3 điểm, tăng 0,6 điểm so với 53,7 của tháng 1. Như vậy, PMI Việt Nam đã tăng trưởng đã tăng tháng thứ tư liên tiếp. Các điều kiện kinh doanh đã cải thiện trong suốt 5 tháng qua, sau khi bị gián đoạn do làn sóng Covid-19 thứ tư trong năm 2021.

Theo IHS Markit, động lực tăng trưởng tổng thể đã cải thiện nhờ nhu cầu khách hàng đã mạnh lên. Số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh và tốc độ tăng đã nhanh hơn thành mức cao của mười tháng. Nhu cầu quốc tế cũng cải thiện trong tháng 2 khiến hoạt động xuất khẩu tiếp tục tăng đáng kể. 

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng và điều kiện kinh doanh ổn định đã góp phần làm sản lượng sản xuất tăng tháng thứ 5 liên tiếp. Giống như số lượng đơn đặt hàng mới, tốc độ tăng sản lượng cũng là mức đáng kể nhất kể từ tháng 4 năm 2021.

PMI của Việt Nam tăng 4 tháng liên tiếp, cao hàng đầu châu Á nhưng có nằm ngoài tác động của khủng hoảng Ukraine? - Ảnh 1.

You may also like...