Pjico (PGI) thông qua phương án phát hành 22 triệu cổ phiếu thưởng, điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (Pjico – mã chứng khoán PGI) công bố Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021.

Phương án phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu thưởng

Theo đó Pjico đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, Pjico dự kiến phát hành gần 22,18 triệu cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ phát hành 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 25 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 221,8 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần. Thời gian thực hiện trong năm 2021.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 theo BCTC soát xét bán niên ghi nhận lãi sau thuế đạt 163 tỷ đồng, tăng 49,5% so với nửa đầu năm ngoái. Tính đến 30/6/2021 Pjico còn gần 190 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 74 tỷ đồng trong quỹ dự trữ bắt buộc, 78 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 359 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Trước đó tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Pjico với tổng doanh thu ước đạt 4.199 tỷ đồng (không bao gồm doanh thu tàu cá theo Nghị định 67 của Chính Phủ). Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 202 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 12% trong đó 5% bằng tiền mặt và 7% bằng cổ phiếu.

Kế hoạch điều chỉnh, Pjico trình phương án chia cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 5%, tính theo số cổ phần sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Cùng với đó Pjico thông báo ngày 15/10/2021 tới đây công ty sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung nhằm thông qua việc thực hiện “Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021.

Phiếu lấy ý kiến cổ đông sẽ được gửi sau khi nhận được danh sách cổ đông chốt ngày 15/10/2021. Thời hạn cuối nhận phiếu trả lời 1/11/2021.

Trên thị trường cổ phiếu PGI đang tăng mạnh, đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/9 ở mức 27.300 đồng/cổ phiếu – vùng giá đỉnh của cổ phiếu này.

Pjico (PGI) thông qua phương án phát hành 22 triệu cổ phiếu thưởng, điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021 - Ảnh 1.

You may also like...