Phục vụ sân bay Long Thành, các dự án giao thông kết nối ở Đồng Nai được phê duyệt, khởi công vào năm 2023

Ba tuyến đường tỉnh 769, 773 và 770B với tổng vốn 19.600 tỷ đồng sẽ khởi công vào năm 2023

Theo dự kiến, năm 2025, sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác. Dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Đồng Nai và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng cũng như cả nước nói chung.

Đối với Đồng Nai, để có thể khai thác tối đa hiệu quả từ dự án Sân bay Long Thành, tỉnh đã quy hoạch đầu tư mạng lưới giao thông kết nối giữa các địa phương trong tỉnh với sân bay.

Sở GT-VT đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai các bước nhằm thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đấu thầu chọn đơn vị thi công để đầu năm 2023 khởi công cả 3 dự án.

Trong 3 dự án nói trên, tuyến đường tỉnh 770B là dự án được xây dựng mới hoàn toàn với chiều dài khoảng 42,5km. Đường tỉnh 770B có điểm đầu tuyến giao với đường tỉnh 763 tại xã Suối Nho (H.Định Quán), điểm cuối tuyến giao với quốc lộ 51 tại xã Phước Thái (H.Long Thành).

Tính toán nguồn vốn để thực hiện

Theo quy hoạch, 3 tuyến đường tỉnh 769, 773 và 770B sẽ được đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng với quy mô từ 4-8 làn xe ô tô, 2-4 làn xe hỗn hợp, lộ giới từ 40-120m. Tổng vốn để thực hiện các dự án nay là khoảng 19.600 tỷ đồng. 

Trong đó, dự án Đầu tư xây dựng đường tỉnh 770B là dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất, hơn 8.000 tỷ đồng. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769 có tổng mức đầu tư khoảng 6.200 tỷ đồng và dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 773 có tổng mức đầu tư khoảng 4.300 ngàn tỷ đồng.

Về nguồn vốn thực hiện, các dự án đều sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, cụ thể là nguồn đấu giá đất. Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đã thống nhất chủ trương khai thác các khu đất lợi thế để bán đấu giá tạo nguồn vốn thực hiện các dự án này.

Hiện nay, các địa phương cũng đã hoàn thành việc quy hoạch các khu đất lợi thế khi triển khai thực hiện 3 dự án với tổng diện tích hơn 1,7 ngàn ha.

Các tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành

Trong tương lai, hành khách có thể đến sân bay Long Thành theo 3 tuyến đường bộ và 2 tuyến đường sắt.

Phục vụ sân bay Long Thành, các dự án giao thông kết nối ở Đồng Nai được phê duyệt, khởi công vào năm 2023 - Ảnh 1.

You may also like...