Phú Tài (PTB) ước lãi trước thuế 650 tỷ đồng năm 2021, đặt mục tiêu lãi 790 tỷ đồng trong năm 2022

CTCP Phú Tài (mã chứng khoán PTB) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị họp ngày 18/1/2022 về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

Năm 2021 lãi trước thuế 650 tỷ đồng

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021 của Phú Tài ước đạt 6.554 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước đó và hoàn thành 94% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế tăng 41% so với số lãi đạt được năm 2020 và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Kế hoạch lãi 790 tỷ đồng năm 2022

Cùng với đó Phú Tài cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với mục tiêu doanh thu hợp nhất tăng 11% so với thực hiện năm 2021, lên 7.250 tỷ đồng. Chỉ tiêu lãi trước thuế tăng 21% lên 790 tỷ đồng.

Hiện Phú Tài chưa công bố báo cáo tài chính quý 4/2021. Còn số liệu trên BCTC hợp nhất quý 3/2021 ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.730 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 493 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 397 tỷ đồng.

Phú Tài (PTB) ước lãi trước thuế 650 tỷ đồng năm 2021, đặt mục tiêu lãi 790 tỷ đồng trong năm 2022 - Ảnh 1.

You may also like...