Nhìn lại khủng hoảng năm 2008: Vì sao nói nhà đất và cổ phiếu là ‘hai đỉnh sinh đôi’?

Một trong những dữ liệu đáng lo ngại về sự sụp đổ năm 2007 chính là giá bất động sản giảm xuống gần như đồng thời với sự giảm sút của thị trường chứng khoán. Trên thực tế, đây cũng là điểm khác biệt của sự sụp đổ năm 2007 so với năm 2001 trước đó.

Nhìn lại khủng hoảng năm 2008: Vì sao nói nhà đất và cổ phiếu là hai đỉnh sinh đôi? - Ảnh 1.

You may also like...