Nhiệt điện Cẩm Phả (NCP): Gánh nặng chi phí lãi vay, quý 3 lỗ gần 19 tỷ đồng

CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả (mã chứng khoán NCP) công bố Báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu đạt 1.082 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Nhờ chi phí vốn giảm nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 48 tỷ đồng, tăng 62% so với quý 3/2020.

Trong quý Công ty ghi nhận khoản chi phí tài chính hơn 56 tỷ đồng (giảm 17 tỷ đồng so với cùng kỳ), trong đó riêng chi phí lãi vay đã hơn 55,5 tỷ đồng. Tính đến 30/9/2021 Nhiệt Điện Cẩm Phả còn khoản dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.884 tỷ đồng (tăng 348 tỷ đồng so với đầu năm), còn dư vay nợ thuế tài chính dài hạn giảm được 280 tỷ đồng, xuống còn 1.366 tỷ đồng.

Kết quả, quý 3 Nhiệt điện Cẩm Phả lỗ 18,8 tỷ đồng, con số này đã cải thiện rất nhiều so với số lỗ 52,8 tỷ đồng ghi nhận trong quý 3/2020.

Nhiệt điện Cẩm Phả (NCP): Gánh nặng chi phí lãi vay, quý 3 lỗ gần 19 tỷ đồng - Ảnh 1.

You may also like...