Ngân hàng dùng vốn rẻ

Theo thống kê của Người Đồng Hành với 18 ngân hàng niêm yết, LDR thuần (tính bằng tỷ lệ dư nợ cho vay khách hàng trên tiền gửi khách hàng) tăng 1% so với cuối năm 2019. 

MB là ngân hàng có thay đổi lớn nhất khi LDR thuần tăng 11 điểm phần trăm trong quý I, từ 91,8% lên 103%, theo sau là TPBank tăng 8,6 điểm phần trăm so với cuối năm 2019 lên 112%.

Một số ngân hàng khác ghi nhận tăng ở chỉ số trên gồm SHB tăng 5,2%, OCB tăng 4,7%, Eximbank tăng gần 4%… MSB hiện là ngân hàng có LDR thuần cao nhất ở mức 122,3%, tăng 2 điểm phần trăm so với cuối năm 2019. 

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng hạ LDR thuần có thể điểm tới là BacABank từ 95,8% xuống 89%, SeABank giảm từ 98,5% xuống 95,8%… Diễn biến này chủ yếu xảy ra tại các ngân hàng quy mô nhỏ trong hệ thống.

Ngân hàng dùng vốn rẻ - Ảnh 1.

You may also like...