Muôn nẻo chuyện nghề tín dụng ngân hàng bán kèm bảo hiểm: Không doạ không ép, làm sao khách vay vốn vẫn phải đặt bút ký hợp đồng?

Trong khi nhiều ông chủ nhà băng đang hân hoan với kết quả kinh doanh bảo hiểm tháng 01 năm 2022 thì với nhiều khách hàng vay vốn, “nước mắt tuôn rơi” khi phải bấm bụng đặt bút ký vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ dù lòng không muốn.

Muôn nẻo chuyện nghề tín dụng ngân hàng bán kèm bảo hiểm: Không doạ không ép, làm sao khách vay vốn vẫn phải đặt bút ký hợp đồng? - Ảnh 1.

You may also like...