Một số chính sách hỗ trợ chưa “hút” người lao động, doanh nghiệp tham gia

Từ đầu năm 2021 đến nay, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến hàng chục triệu lao động. Trong quý 3/2021, người lao động bị tác động nhiều nhất với 4,7 triệu lao động bị mất việc làm, 14,7 triệu lao động tạm nghỉ hoặc tạm ngừng sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng nặng nề.

Để “trợ thở” cho người lao động gặp khó khăn và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, sau Nghị quyết 42 với gói hỗ trợ 62.000 tỷ năm 2020, năm 2021, Chính phủ tiếp tục ban hành và triển khai hàng loạt các chính sách hỗ trợ, trong đó có các chính sách lớn như Nghị quyết 68 với gói hỗ trợ 26.000 tỷ gồm 12 chính sách lớn như giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động, hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, lao động ngừng việc, người lao động chấm dứt hợp đồng… Hay gần đây nhất là gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng từ nguồn kết dư quỹ BHTN theo Nghị quyết 116.

Về mức độ thực hiện, giải ngân, tính đến giữa tháng 11/2021, tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết 68, Quyết định 23 là 27,29 nghìn tỷ đồng với 27,63 triệu lượt người lao động và người sử dụng lao động được hỗ trợ.

You may also like...