Minh Phú (MPC): Tăng vốn cho một công ty sản xuất giống lên 200 tỷ đồng

Thủy sản Minh Phú (MPC) vừa thông qua việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Minh Phú từ 138 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. Sau khi tăng vốn, tỷ lệ vốn góp của MPC tại công ty giống này vào mức 99,775%, tương ứng giá trị vốn góp là 199,55 tỷ đồng.

Cùng với đó, ông Lê Văn Quang, Tổng Giám đốc MPC, hiện cũng là Chủ tịch HĐTV Sản xuất giống thủy sản Minh Phú, đang góp 450 triệu đồng vốn.

Được biết, Sản xuất giống thủy sản Minh Phú thành lập vào tháng 2/2006, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp và kinh doanh giống thủy sản.

Năm 2021 là năm MPC bước đầu phác thảo kế hoạch về một chuỗi giá trị tôm thông minh, từ đó làm chủ được nguồn nguyên liệu sạch. Đồng thời, MPC sẽ đẩy mạnh năng suất chế biến và giảm giá vốn hàng bán.

Chuỗi giá trị tôm này sẽ được triển khai xây dựng dưới 5 mô hình chính. Trong đó, con giống quyết định trên 60% thành công của nuôi tôm. Để có con giống tốt, MPC sẽ xây dựng khu sản xuất tôm sú và tôm thẻ chân trắng bố mẹ thích nghi, kháng bệnh lớn nhanh cùng khu sản xuất tôm giống chất lượng cao ở tỉnh Ninh Thuận kết hợp khu sản xuất con dời và tảo làm thức ăn cho tôm.

Mặt khác, MPC sẽ kết hợp công nghệ AI và nền tảng Blockchain để xây dựng một ứng dụng di động thông minh (Mobile app) để quản lý nuôi tôm… Theo kế hoạch đến năm 2022, MPC sẽ cung cấp được khoảng 30% cho nhu cầu con giống. Sang năm 2025, Công ty đặt kỳ vọng chủ động được 70% con giống và đến năm 2030, MPC sẽ chủ động được 100% con giống.

Năm 2021, MPC đặt mục tiêu đạt 15.775 ngàn tỷ đồng doanh thu và 1.092 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 10% và tăng 62% so với thực hiện năm 2020. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, công ty mẹ MPC đạt 4.515 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17,7% so với cùng kỳ, LNST đạt 178,7 tỷ đồng, giảm 26% so với nửa đầu năm ngoái.

You may also like...