MB dự toán giảm 1.000 tỷ đồng tiền lãi trong 5 tháng cuối năm để hỗ trợ khách hàng vượt qua đại dịch

Chia sẻ với báo chí, ông Phạm Như Ánh, Thành viên Ban điều hành Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước, MB dự toán giảm 1.000 tỷ đồng tiền lãi cho các khách hàng chịu ảnh hưởng của Covid-19. Cùng với đó, Ngân hàng thực hiện gia hạn nợ gốc để giúp khách hàng có thêm nguồn lực đi qua khó khăn.

Đại dịch Covid-19 gây ra những khó khăn rất lớn cho nền kinh tế, cho các doanh nghiệp và người dân. Tại MB, Ngân hàng có chính sách hỗ trợ như thế nào đối với các chủ thể bị ảnh hưởng của Covid, thưa ông?

Đối với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid, ngay từ đầu năm 2021, MB đã thực hiện các chính sách miễn giảm lãi. Cùng với đó, chúng tôi thực hiện gia hạn trả nợ gốc, lãi theo Thông tư 03/NHNN cho các khách hàng này. Ngay từ khi đại dịch bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam, MB đã nhanh chóng thực hiện các chương trình miễn giảm lãi, gia hạn nợ cho các khách hàng chịu ảnh hưởng của đại dịch, theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN.

Trong 5 tháng cuối năm 2021, MB sẽ giảm 1.000 tỷ đồng lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Trong đó đến giữa tháng 8, MB đã giảm 400 tỷ đồng, cuối tháng 8 MB giảm thêm 300 tỷ đồng nữa. Số tiền 300 tỷ đồng còn lại sẽ được giảm trong các tháng còn lại của năm 2021.

Mức lãi suất hỗ trợ cụ thể giảm cho khách hàng của MB là thế nào?

MB dự toán giảm 1.000 tỷ đồng tiền lãi trong 5 tháng cuối năm để hỗ trợ khách hàng vượt qua đại dịch - Ảnh 1.

You may also like...