MB báo lãi trước thuế gần 12.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank – MBB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021.

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 11.884 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của quý 3 là 3.898 tỷ đồng, tăng 29,3%.

Các mảng kinh doanh của MB đều tăng trưởng mạnh. Trong đó, thu nhập lãi thuần 9 tháng đầu năm 2021 đạt 19.029 tỷ đồng, tăng 31,4%. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 21,6% đạt 3.021 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 76,6% đạt 518 tỷ đồng; lãi từ mua bán chứng khoán tăng 64% đạt 1.427 tỷ, lãi từ hoạt động khác tăng tới 95% đạt 2.346 tỷ đồng.

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động 9 tháng của ngân hàng đạt 26.817 tỷ, tăng 36,5%. Chi phí hoạt động tăng 21,8% lên 8.914 tỷ đồng.

Ngân hàng đẩy mạnh trích lập dự phòng trong quý 3, tăng 101,2% so với cùng kỳ lên 1.778 tỷ. Theo đó, lũy kết chi phí dự phòng rủi ro 9 tháng đầu năm là 6.018 tỷ đồng, tăng 43,5% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của Mb đạt 555.595 tỷ đồng, tăng 12,2% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 12,8% lên 336.426  tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 10,6% đạt 343.949 tỷ đồng.

Nợ xấu của MB giảm nhẹ 1,9% trong 9 tháng đầu năm xuống 3.186 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay theo đó giảm từ 1,09% xuống còn 0,95%.  

You may also like...