Masan Consumer (MCH) lãi hơn 5.500 tỷ đồng sau thuế năm 2021, có hơn 13.000 tỷ đồng đi gửi ngân hàng

CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer – mã chứng khoán MCH) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 9.690 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn, đến 33,6% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 4.155 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 192 tỷ đồng, tăng 7 tỷ so với cùng kỳ, trong khi đó chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay tăng 9 tỷ đồng, lên hơn 79 tỷ đồng. Doanh thu tăng cũng kéo theo chi phí bán hàng tăng 314 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên trên 1.600 tỷ đồng. Còn chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 46 tỷ đồng, lên mức 323 tỷ đồng.

Kết quả, Masan Consumer lãi trước thuế 2.348 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.040 tỷ đồng, tăng 33,3% so với lợi nhuận đạt được quý 4/2020.

Masan Consumer (MCH) lãi hơn 5.500 tỷ đồng sau thuế năm 2021, có hơn 13.000 tỷ đồng đi gửi ngân hàng - Ảnh 1.

You may also like...