Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp biến động mạnh sau soát xét bán niên 2021

Những doanh nghiệp bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Trong báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của nhiều doanh nghiệp, kiểm toán đã chỉ ra nhiều vấn đề tồn tại như lỗ lũy kế lớn, các khoản vay nợ quá hạn… có nguy cơ đe dọa tới khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Trong đó có mặt của những cái tên đình đám như HAGL (HAG), Ernst & Young Việt Nam đã nhấn mạnh về khoản lỗ lũy kế 7.371 tỷ đồng của công ty tại thời điểm 30/6/2021. Ngoài ra, tại ngày này, HAGL cũng đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay.

Vận tải biển Việt Nam (VOS) mặc dù lãi tích cực trong nửa đầu năm 2021 nhưng số lỗ lũy kế là 699 tỷ đồng, nợ quá hạn là 520 tỷ đồng khiến AASC cũng đưa ra ý kiến cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của VOS.

Đối với Đạm Hà Bắc (DHB), ý kiến nghi ngờ đưa ra là do tổng nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 5.601 tỷ đồng; lỗ lũy kế 5.162 tỷ đồng lớn hơn vốn chủ sở hữu 2.393 tỷ đồng.

Đáng chú ý Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) sau soát xét giảm lỗ ròng hơn 40 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Tuy nhiên, kiểm toán không thể xác định liệu báo cáo tài chính hợp nhất này được lập với giả định PVX sẽ tiếp tục hoạt động liên tục có phù hợp hay không. Theo đó kiểm toán đã từ chối đưa ra kết luận về báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 của PVX.

Bên cạnh đó các công ty kiểm toán cũng đặt dấu hỏi về khả năng hoạt động liên tục của nhiều doanh nghiệp do các vấn đề liên quan tới lỗ lũy kế, tình hình vay nợ như Đại Dương (OGC), BOT Cầu Thái Hà (BOT), Công ty Fortex (FTM)…

Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp biến động mạnh sau soát xét bán niên 2021 - Ảnh 1.

You may also like...