Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

Tổng công ty IDICO – CTCP (IDC): Ngày 10/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 24% (01 cổ phiếu nhận 2.400 đồng). Thời gian thanh toán 25/11/2021.

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP): Ngày 5/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 24/11/2021.

CTCP SXKD XNK DV và Đầu tư Tân Bình (TIX): ngày 15/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 12,5% (01 cổ phiếu nhận 1.250 đồng). Thời gian thanh toán 27/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến.

CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC): Ngày 9/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đơyj 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 26/11/2021.

CTCP Thiết kế xây dựng thương mại Phúc Thịnh (PTD): Ngày 10/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/11/2021.

CTCP Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ (PSE): Ngày 5/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 25/11/2021.

CTCP Bia Hà Nội Hải Phòng (BHP): Ngày 8/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng). Thời gian thanh toán 19/11/2021.

You may also like...