Làn sóng Covid-19 lần thứ 4 và những ảnh hưởng không nhỏ được thể hiện qua các con số lớn

Cuối tháng 4/2021, đại dịch Covid-19 chính thức quay trở lại Việt Nam lần thứ 4, một lần nữa gây ra nhiều hậu quả lên các hoạt động của doanh nghiệp. Một khảo sát của Base.vn phối hợp cùng FPT về Ảnh hưởng của làn sóng Covid-19 thứ 4 đến hoạt động kinh doanh liên tục của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 5 – 6/2021 cho thấy các doanh nghiệp thực sự bị ảnh hưởng bởi đợt dịch lần này.

Kết quả khảo sát đã ghi nhận 271 doanh nghiệp có phản hồi hợp lệ thuộc 13 lĩnh vực khác nhau, gồm các doanh nghiệp đang ở trong khu vực giãn cách và cả các doanh nghiệp trong những khu vực được cho phép hoạt động bình thường.

Làn sóng Covid-19 lần thứ 4 và những ảnh hưởng không nhỏ được thể hiện qua các con số lớn - Ảnh 1.

You may also like...