Kỳ lân VNG lỗ sau thuế 27 tỷ đồng trong quý 1, ví điện tử ZaloPay ước lỗ hơn 200 tỷ đồng

Công ty cổ phần VNG vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021.

Doanh thu thuần đạt 1.489 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp 677 tỷ đồng, tăng 18%.

Chi phí bán hàng trong kỳ ghi nhận 512 tỷ đồng, tăng mạnh 63%; chi phí quản lý doanh nghiệp 198 tỷ đồng, tăng 13%.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VNG chỉ đạt 9,5 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế 16 tỷ đồng, giảm 88%.

VNG lỗ sau thuế gần 27 tỷ đồng so với khoản lợi nhuận 86 tỷ đồng quý 1/2020.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 98 tỷ đồng, chỉ giảm 33%.

Lỗ sau thuế của cổ đông không kiểm soát 125 tỷ đồng, so với khoản lỗ 60 tỷ đồng cùng kỳ. Từ khoản lỗ này có thể tạm ước tính số lỗ của CTCP Zion (công ty con do VNG nắm giữ 60%), chủ quản của ví điện tử ZaloPay khoảng 208 tỷ đồng.

Theo VNG, Zion đã lỗ 667 tỷ đồng trong năm 2020.

Trong quý đầu năm, VNG đã hoàn tất mua 641.559 cổ phần Công ty DayOne, tương ứng tỷ lệ sở hữu 29,83%.

Dayone là chủ sở hữu của Got It – giải pháp tặng quà tại Việt Nam. Tháng 10/2020, Got It ra mắt dịch vụ tặng quà online trên Zalo, nền tảng giao tiếp của VNG.

Danh mục công ty liên kết của VNG tính đến 31/3/2021 gồm có: CTCP Tiki sàn thương mại điện tử (20,18%), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Thanh Sơn kinh doanh thẻ trò chơi (49%), CTCP Công nghệ Ecotruck sản xuất phần mềm dịch vụ hỗ trợ vận tải (20%), Dorocat Entertainment – Hong Kong sản xuất game (15%), và DayOne thương mại điện tử (29,83%).

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của VNG cho thấy quý 1/2021 công ty đã chi ra 110 tỷ đồng đầu tư vào đơn vị khác, nhiều khả năng cho thương vụ mua cổ phần DayOne.

Giá trị đầu tư vào công ty liên kết cũng tăng từ 154 tỷ đồng lên 293 tỷ đồng, trong đó riêng khoản đầu tư tại Tiki, VNG đã lỗ hết vốn từ 2020 nên không ảnh hưởng.

Cơ cấu tài sản của công ty không biến đổi mạnh, đáng chú ý là khoản tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn lên tới 4.265 tỷ đồng, chiếm 56% tổng tài sản. 

You may also like...