HDBank xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị HDBank gửi tài liệu xin ý kiến về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Nguyễn Thị Phụng.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Phụng được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020. Ngày 6/3, bà Phụng đã có đơn xin từ nhiệm gửi đến ngân hàng xin thôi giữ chức vụ thành viên BKS vì lý do cá nhân.

Theo đó, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 việc miễn nhiệm đối với bà Phụng.

Bà Phụng sinh năm 1973, có trình độ cử nhân chuyên ngành tiền tệ – tín dụng. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính – Ngân hàng và chính thức gia nhập HDBank từ năm 2003 với vị trí kiểm soát viên và kiểm toán viên nội bộ. Từ năm 2008, bà là thành viên Ban Kiểm soát HDBank.

Hiện tại, Ban kiểm soát của HDBank có 3 thành viên với ông Đào Duy Tường đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban kiểm soát.

HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh tăng tổng số thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 lên 4 thành viên, theo đó sẽ bầu bổ sung thêm 2 thành viên, trong đó 1 thành viên bầu thay thế bà Phụng và 1 thành viên bầu bổ sung thêm mới.

You may also like...