Hanosimex (HSM): Quý 4 lãi cao kỷ lục 34 tỷ đồng, LNST cả năm 2021 gấp hơn 9 lần lên gần 62 tỷ

Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội (UpCOM: HSM) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Theo đó riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 458,6 tỷ đồng tăng 21% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 34,7 tỷ đồng tăng 15,7% so với quý 4 năm ngoái.

Trong kỳ, Hanosimex ghi nhận 21 tỷ đồng doanh thu tài chính tăng 126% so với cùng kỳ, chi phí QLDN chuyển từ 23,4 tỷ đồng sang ghi âm 9 tỷ đồng. Đây là những điểm chính dẫn đến con số lãi 33,6 tỷ đồng trong quý 4 của HSM, trong khi cùng kỳ năm ngoái doanh nghiệp dệt may này lỗ sau thuế 4,7 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân chuyển từ lỗ sang lãi trong quý 4 là do nhu cầu của thị trường sản phẩm sợi có nhiều thuận lợi do các đơn hàng lớn, nên đã tăng được năng suất, đồng thời giảm chi phí sản xuất.

Luỹ kế cả năm 2021, HSM đạt 1.657 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 25% so với cùng kỳ. LNST đạt gần 62 tỷ đồng cao gấp 9,4 lần so với năm 2020 – tương đương EPS đạt 3.008 đồng.

Hanosimex (HSM): Quý 4 lãi cao kỷ lục 34 tỷ đồng, LNST cả năm 2021 gấp hơn 9 lần lên gần 62 tỷ - Ảnh 1.

You may also like...