Hải Dương quy hoạch thêm 19 khu dân cư, khu đô thị

Cụ thể, huyện Cẩm Giàng có 4 dự án bao gồm Khu dân cư thương mại xã Cẩm Điền, với tổng mức đầu tư 307,3 tỷ đồng; quy mô 10,6 ha. 

Phía bắc giáp QL5 và dân cư hiện trạng; phía nam giáp UBND xã Cẩm Điền và dân cư thôn Hoàng Hòa; phía đông giáp đường tỉnh 394B quy hoạch; phía tây giáp đường bê tông vào thôn Hoàng Hòa và dân cư hiện trạng.

Dự án tiếp theo là khu dân cư mới phía bắc QL5, xã Cẩm Điền. Tổng mức đầu tư 188,1 tỷ đồng; quy mô 8 ha.

Phía bắc giáp khu dân cư hiện trạng thôn Mậu Tài và khu dân cư dịch vụ xã Cẩm Điền; – Phía đông giáp khu dân cư hiện trạng thôn Mậu Tài; phía tây giáp đường vào khu dân cư dịch vụ xã Cẩm Điền (giáp khu công nghiệp VSIP); phía nam giáp hành lang QL5.

Khu dân cư mới Vườn Đào thị trấn Lai Cách có tổng mức đầu tư 205,1 tỷ đồng; quy mô 6,08 ha. Phía bắc giáp dân cư hiện trạng; phía nam giáp QL5A; phía đông giáp đường giao thông trục thị trấn; phía tây giáp doanh nghiệp Minh Anh.

Dự án còn lại là Khu dân cư mới Đồng Sau Quan, xã Tân Trường. Tổng mức đầu tư 232,2 tỷ đồng; diện tích 9,8 ha.

Phía bắc giáp khu dân cư thôn Mai Trung, xã Tân Trường; phía nam giáp đất canh tác nông nghiệp; phía đông giáp đường huyện 195B; phía tây giáp đất canh tác nông nghiệp.

Huyện Kim Thành cũng có 4 dự án mời đầu tư gồm: Khu dân cư mới Dưỡng Thái Nam, xã Phúc Thành. Sơ bộ tổng vốn đầu tư của dự án 67,7 tỷ đồng; quy mô 3 ha. Phía bắc giáp tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng; phía nam giáp Trường THPT Phú Thái; phía đông giáp cầu vượt Phúc Thành; phía tây giáp khu dân cư.

Khu dân cư phía Đông – giai đoạn 2, ven đường tránh cầu An Thành. Tổng vốn đầu tư gần 150,7 tỷ đồng; diện tích 8,37 ha. Phía bắc giáp đất dân cư phía đông giai đoạn 1; phía nam giáp ruộng canh tác; phía đông giáp khu dân cư; phía tây giáp đường tránh cầu An Thành.

Khu dân cư phía Tây – giai đoạn 2, ven đường tránh cầu An Thành; tổng vốn 183,5 tỷ đồng; quy mô 8 ha. Phía bắc giáp đất dân cư phía Tây giai đoạn 1; phía nam giáp khu đất của Xí nghiệp giống cây trồng Kim Thành; phía đông giáp đường tránh cầu An Thành; phía tây giáp ruộng canh tác

Dự án còn lại là điểm dân cư mới thôn Nại Đông, xã Tam Kỳ. Sơ bộ tổng vốn đầu tư của dự án 198,9 tỷ đồng; quy mô 10,8 tỷ đồng.

Phía đông và phía bắc giáp Sông An Kim Hải; phía tây giáp đất canh tác và dân cư hiện hữu; phía nam giáp QL17B.

Ba dự án mới tại huyện Nam Sách là Khu dân cư và dịch vụ thương mại mới phía Đông thị trấn Nam Sách. Tổng mức đầu tư 798 tỷ đồng; diện tích 28,57 ha.

Phía bắc, tây giáp kênh mương và dân cư hiện có; phía nam giáp dân cư hiện có và đường Trần Hưng Đạo; phía đông giáp đường QL37.

Khu dân cư mới thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong có giá trị 435,5 tỷ đồng; quy mô 19,98 ha. Phía bắc dự án giáp dân cư hiện trạng thôn Đoàn Kết; phía nam giáp dân cư hiện trạng thôn Đoàn Kết; phía đông giáp đường dẫn cầu Hàn; phía tây giáp đường vào thôn Đoàn Kết.

Dự án còn lại là Khu dân cư mới thôn Nam Khê, xã Hồng Phong với tổng vốn đầu tư 98,8 tỷ đồng; quy mô 3,4 ha. Phía bắc giáp đường vào thôn Nam Khê và Khu dân cư mới Đồng Khê; phía nam giáp ruộng canh tác, đường quy hoạch mới; phía đông giáp đường dẫn cầu Hàn; phía tây giáp dân cư hiện trạng thôn Nam Khê.

Huyện Thanh Miện mời đầu tư vào hai dự án là Khu dân cư mới phía Đông Nam thị trấn Thanh Miện. Tổng mức đầu tư 677,3 tỷ đồng; diện tích gần 34,5 ha.

Phía đông bắc dự án giáp đường TL399; phía đông nam giáp tuyến đường tránh QL38B; phía tây nam giáp sông Neo và một phần diện tích xã Tứ Cường; phía tây bắc giáp khu dân cư hiện trạng thị trấn Thanh Miện.

Khu dân cư mới thôn Đoàn Phú, xã Thanh Tùng với tổng mức đầu tư 188,9 tỷ đồng; quy mô 6,7 ha. Phía đông bắc giáp đường tỉnh 392; phía đông nam giáp đất canh tác (đất dân cư Phú Cốc đã phê duyệt quy hoạch); phía tây bắc giáp đất dân cư và đất canh tác (quy hoạch đất TTCN); phía tây nam giáp đất canh tác (quy hoạch đất TTCN).

Thị xã Kinh Môn có hai dự án gồm Khu dân cư mới phường Thất Hùng với tổng mức đầu tư gần 210,6 tỷ đồng; quy mô 8,13 ha. 

Phía đông giáp khu đất ở dân cư Pháp Chế; phía tây giáp khu đất ở khu dân cư Phượng Hoàng; phía bắc giáp khu đất ở khu dân cư Phượng Hoàng; phía nam giáp Đường tỉnh lộ 389.

Khu đô thị Quang Thành, thị xã Kinh Môn có tổng mức đầu tư 192,7 tỷ đồng; quy mô 9,98 ha. Phía tây bắc giáp với khu đất xây dựng điểm dân cư mới thôn Xạ Sơn và đường giao thông hiện hữu; phía đông bắc giáp với đất ruộng và dân cư thôn Xạ Sơn; phía đông nam tiếp giáp với trục đường tỉnh lộ 389; phía tây nam tiếp giáp với đất ruộng xã Quang Thành.

Huyện Bình Giang cũng có hai dự án mới gồm khu dân cư mới Đồng Sông Máng, thôn Phúc Lão, xã Hùng Thắng. Tổng mức đầu tư 117,4 tỷ đồng; quy mô 7,15 ha. 

Phía nam giáp đất canh tác; phía đông giáp đất canh tác và khu dân cư quy hoạch; phía bắc giáp đường tỉnh lộ 395; phía tây giáp khu dân cư mới xã Tân Việt.

Điểm dân cư mới thôn Tranh Trong, xã Thúc Kháng với tổng vốn khoảng 81,4 tỷ đồng; quy mô 4,98 ha. 

Phía đông bắc giáp với đường QL38; phía đông nam giáp với đất canh tác và đường bê tông; phía tây nam giáp với đất canh tác; phía tây bắc giáp với đường QL38.

Một dự án mời gọi đầu tư tại huyện Gia Lộc là Khu dân cư mới thôn Phạm Trung, xã Toàn Thắng; tổng vốn đầu tư khoảng 148 tỷ đồng; quy mô 6,38 ha.

Phía bắc, đông và tây giáp khu dân cư hiện trạng; phía nam giáp đất canh tác và khu dân cư hiện trạng.

Huyện Ninh Giang cũng có thêm một dự án mới là điểm dân cư mới và dịch vụ thương mại xã Hưng Long. Tổng mức đầu tư 183,6 tỷ đồng; quy mô 9,87 ha.

Phía bắc giáp khu quy hoạch đất cây xanh và nghĩa trang xã Hưng Long; phía nam giáp ruộng canh tác; phía đông giáp đường huyện và cụm công nghiệp Hưng Long; phía tây giáp đường 396B.

You may also like...