HAGL lấy ý kiến cổ đông về việc dùng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế

Ngày 23/8 tới đây CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 9/2021.

Nội dung lấy ý kiến, trong đó có việc bổ sung các quy định về tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến, lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021… Đặc biệt có việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế.

Về việc dùng thặng dư vốn cổ phần xử lý nợ lũy kế

Trước đó HAGL đã công bố báo cáo tài chính quý 2 và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 trong đó ghi nhận doanh thu nửa đầu năm đạt hơn 800 tỷ đồng, giảm 45% so với nửa đầu năm ngoái. Và nhờ tiết giảm tối đa chi phí, công ty đã có lãi sau thuế hơn 18 tỷ đồng – cải thiện nhiều so với số lỗ 1.397 tỷ đồng ghi nhận trong nửa đầu năm ngoái.

Số liệu ghi nhận, đến 30/6/2021 HAGL còn lỗ lũy kế chưa phân phối 7.549 tỷ đồng. BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 cũng ghi nhận tính đến 30/6/2021 HAGL còn gần 3.264 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Như vậy nếu đệ trình được thông qua, HAGL dùng hết số thặng dư vốn cổ phần này để xử lý lỗ lũy kế, công ty sẽ vẫn còn khoản lỗ lũy kế gần 4.300 tỷ đồng cần được xử lý tiếp.

HAGL lấy ý kiến cổ đông về việc dùng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế - Ảnh 1.

You may also like...