Gói hỗ trợ gần 350.000 tỷ đồng – Nguồn lực quý giá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Trong tuần qua, kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội Khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình, thành công tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của đất nước và đời sống nhân dân.

Trong kỳ họp chưa từng có tiền lệ, Quốc hội đã thông qua các chính sách quan trọng nhằm góp phần tháo gỡ nút thắt, vướng mắc, giúp đất nước vượt qua khó khăn do đại dịch, hướng đến sự phát triển bền vững trước mắt và lâu dài.

Quốc hội thông qua gói hỗ trợ phục hồi kinh tế – xã hội gần 350.000 tỷ đồng

Cụ thể, Quốc hội đã thông qua gói hỗ trợ phục hồi kinh tế – xã hội lớn nhất từ trước tới nay, gần 350.000 tỷ đồng, tương đương hơn 15 tỷ USD, trong 2 năm 2022 và 2023, theo báo Lao động.

Trong đó, báo Quân đội nhân dân thông tin, chính sách tăng chi cho đầu tư, phát triển như y tế, an sinh xã hội, việc làm, đầu tư phát triển, kết cấu hạ tầng từ nguồn ngân sách sẽ là khoảng 176.000 tỷ đồng trong năm nay và năm sau.

Gói hỗ trợ gần 350.000 tỷ đồng - Nguồn lực quý giá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - Ảnh 1.

You may also like...