Giống cây trồng Miền Nam (SSC) báo lãi quý 3/2021 giảm 42%, còn hơn 8 tỷ đồng

CTCP Giống cây trồng Miền Nam (mã chứng khoán: SSC) đã công bố báo cáo tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, tính riêng quý 3, doanh thu thuần đạt 60 tỷ đồng, giảm 30% so với quý 2/2020. Chi phí vốn có mức giảm chậm hơn nên lợi nhuận gộp thu về đạt hơn 20 tỷ đồng, giảm tới 36% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp sụt giảm từ mức 37% về 34%.

Các chi phí phát sinh đều được tiết giảm tuy nhiên mức giảm không đáng kể, kết quả lợi nhuận sau thuế quý 3 ghi nhận hơn 8 tỷ đồng, tương ứng mức giảm khoảng 42% so với quý 3/2020.

Giống cây trồng Miền Nam (SSC) báo lãi quý 3/2021 giảm 42%, còn hơn 8 tỷ đồng - Ảnh 1.

You may also like...