Dự kiến giảm thuế VAT về 8% từ đầu tháng 2/2022: Hoạt động tài chính – chứng khoán – kinh doanh bất động sản có được giảm hay không?

Cụ thể, ngày 11/1/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế – xã hội. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã triển khai nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết chính sách miễn, giảm thuế, theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội nêu trên theo quy trình, thủ tục rút gọn quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo dự thảo, thứ nhất, về các mặt hàng, Nghị định sẽ giảm 2% thuế suất giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%) kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, từ ngày 1/2/2022, đến hết ngày 31/12/2022, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ như: 

Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin… 

Về mức giảm, cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 8%. Còn cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng.

You may also like...