DIN CAPITAL (PDB) được tái cấu trúc thành công từ Công ty CP DUFAGO

Ngày 29/4/2021 Đại hội cổ đông đồng ý thông qua mục tiêu và chiến lược phát triển 10 năm 2021 – 2030. Với mục tiêu đến 2030 DIN CAPITAL trở thành Công ty đầu tư uy tín, chuẩn mực quốc tế, có tỷ suất sinh lời hấp dẫn, bền vững, uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

DIN CAPITAL là tập đoàn đầu tư gồm nhiều công ty con thuộc nhóm ngành : Vật liệu xây dựng và bất động sản tiên phong tại Đà Nẵng và khu vực Miền Trung Việt Nam, với cấu trúc DUFAGO – bê tông thương phẩm , ROFADI – vật liệu xây dựng , DIN CAPITAL – phát triển bất động sản nhà ở thương mại và khu đô thị.

DIN CAPITAL là một tập đoàn học tập không ngừng. Để phát triển vững chắc, DIN CAPITAL sẽ chuyển đổi số mạnh mẽ, chủ động nâng chuẩn hoạt động quốc tế sử dụng IC (Hội đồng đầu tư) , AB (hội đồng tư vấn) và kế hoạch kiểm toán BIG 4.

Ý kiến từ các chuyên gia nước ngoài và nhà đầu tư – cổ đông

Với kinh nghiệm phát triển Bất động sản tại các thị trường Nhật Bản và quốc tế. Ông Morii cho rằng tiềm năng phát triển bất động sản với thị trường nhà ở thương mại và khu đô thị sẽ là thị trường phát triển tiềm năng trong tương lai tại Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. GDP bình quân đầu người tại Đà Nẵng là hơn 4.000 (USD/người/năm), ông tin rằng thực tế phải gấp đôi con số này.

DIN CAPITAL (PDB) được tái cấu trúc thành công từ Công ty CP DUFAGO - Ảnh 1.

You may also like...