ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (VC3): Năm 2021 – năm bản lề của sự phát triển

Tái cấu trúc để thay đổi toàn diện

Những năm gần đây Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Tập đoàn Nam Mekong) đã có sự thay đổi lớn trong lĩnh vực kinh doanh từ hoạt động chính là thi công xây lắp chuyển sang đầu tư – kinh doanh bất động sản và các lĩnh vực được đánh giá có những điều kiện thuận lợi và là xu hướng phát triển trong tương lai như năng lượng tái tạo, dịch vụ cảng biển – logistic,…

Để thực hiện mục tiêu tái cấu trúc, hiện nay Tập đoàn Nam Mekong không ngừng tập trung nguồn lực và mở rộng quy mô doanh nghiệp. Trong năm 2020, Tập đoàn Nam Mekong đã tăng vốn điều lệ từ 326 tỷ đồng lên hơn 610 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản lên tới hơn 1.330 tỷ (Theo số liệu BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán).

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (VC3): Năm 2021 - năm bản lề của sự phát triển - Ảnh 1.

You may also like...