Đề xuất đầu tư 8 dự án cao tốc Bắc – Nam bằng vốn ngân sách

Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Theo tờ trình, trong giai đoạn 2021 – 2025, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất triển khai đầu tư khoảng 729 km đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông, chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập.

Đề xuất đầu tư 8 dự án cao tốc Bắc - Nam bằng vốn ngân sách - Ảnh 1.

You may also like...