Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) sẽ tiếp tục hạ tỷ lệ sở hữu tại NBB xuống dưới 51% để chuyển từ công ty con thành công ty liên kết

Theo thông báo mới nhất, HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã chứng khoán: CII) đã thông qua nghị quyết chấp thuận giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB). Mục đích đưa ra là nhằm chuyển từ công ty con thành công ty liên kết.

Diễn biến trước đó, từ 12/1 đến 20/1, CII đã hoàn tất bán ra 5,2 triệu cổ phiếu NBB sau đó trong khoảng tháng 2/2022 tiếp tục bán ra 9 triệu cổ phiếu NBB, giảm lượng cổ phần nắm giữ tại đây từ hơn 60 triệu đơn vị xuống còn hơn 51 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 60,13% xuống 51,14% vốn. Tổng cộng từ đầu năm 2022 đến nay, CII đã bán ra 14,2 triệu cổ phiếu NBB, thu về hàng trăm tỷ đồng.

Như vậy, với quyết định chuyển NBB từ công ty con thành công ty liên kết, CII sẽ bán tiếp cổ phiếu NBB để giảm sở hữu xuống dưới 51%.

Về diễn biến cổ phiếu NBB, sau giai đoạn tăng “nóng” rồi giảm sâu liên quan đến sự cố đấu giá đất Thủ Thiêm, hiện thị giá NBB đang phục hồi dần từ vùng đáy 27.100 đồng, chốt phiên 25/2 đạt 33.900 đồng/cổ phiếu.

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) sẽ tiếp tục hạ tỷ lệ sở hữu tại NBB xuống dưới 51% để chuyển từ công ty con thành công ty liên kết - Ảnh 1.

You may also like...